Bliv medlem af Vægternes Venner

Kontigent er 175 kr. for husstand og 120 kr. for enkel person pr. år.

Firma 500 kr pr. år.

Beløbet indsættes på konto 9570-11949622 Danske Bank

Husk at udfylde skemaet nedenfor.

Så snart beløbet er registreret vil du / I modtage en velkomst hilsen fra os.

Vægternes venner vil pr. mail løbende blive informeret om, hvad der sker i Haderslev Kjøbstads Vægterlaug.

Kontaktformular